یکشنبه 4 مهر 1400

جشنواره حکیم جرجانی

 | تاریخ ارسال: 1396/9/21 | 

ضوابط شرکت در ششمین جشنواره حکیم جرجانی

معیارهای انتخاب مسئول فنی برتر

عناوین

شرح

ضریب امتیاز

افتخارات

بین المللی

K15

کشوری

K12

استانی یا شهر

K5

مقالات (2 ساله اخیر)

هر مقاله داخلی معتبر

K0.5

هر مقاله خارجی معتبر

K1.5

سابقه تدریس (3 سال اخیر)

هر ساعت نظری

K0.1

دوره های آموزشی گذرانده (3 سال اخیر)

حداکثر 40 ساعت در سال، هرساعت

K0.05

سوابق فعالیت در سمت مسئول فنی

حداکثر 10 سال، هر سال

K1.5

معیارهای انتخاب مقاله برتر

ضابطه

شرح

ضریب امتیاز

ارتباط کاربردی با آزمایشگاه تشخیص طبی

الزامی

تا K5

کیفیت مقاله

طبق رأی شورای داوران

تا K10

نوع مقاله

- مقاله ISI یا Pub Med

- مقالات داخلی (علمی-پژوهشی)

- هر IF

K1.5

K 0.5

K1

تذکر: مقالات ارسالی باید حداکثر در سال 95 یا 96 چاپ شده باشند.

معیارهای انتخاب کارکنان برتر

عناوین

شرح

ضریب امتیاز

تشویق نامه ها

کارمند نمونه شهر

K1

کارمند نمونه استان

K5

کارمند نمونه کشور

K10

تشویق نامه آزمایشگاه

K0.2

تشویق نامه معاون/ رییس دانشگاه

K1

تشویق نامه آزمایشگاه مرجع

K10

تشویق نامه معاون وزیر

K12

تشویق نامه بین المللی

K15

ثبات محل کار

حداکثر تا 10 سال، هر سال

K0.2

شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی

(در 3 سال اخیر)

حداکثر 40 ساعت در سال، هر ساعت

K0.05

امتیاز سابقه مدیریت

سوپروایزر حداکثر 10 سال، هر سال

K1

رییس بخش حداکثر 10 سال، هر سال

K0.25

مدرک تحصیلی

فوق دیپلم

K1

لیسانس

K2

فوق لیسانس

K3

دکترا

K4

تدریس (در سه سال اخیر)

هر ساعت نظری

K0.1

مقاله (فقط در سال های 94 و 95)

هر مقاله داخلی معتبر

K0.5

هر مقاله خارجی معتبر

K1.5

تذکرات مهم:

1- منتخبین جشنواره های سال 94، 95 و 96 مجاز به شرکت در جشنواره 97 نمی باشند.

2- ارسال کلیه مستندات و مدارک به طور کامل و واضح ضروری است و به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معیارهای انتخاب شرکت برتر

نوع شرکت

شرح

ضریب امتیاز

خدماتی

(واردکنندگان مواد و تجهیزات)

نظرسنجی از مصرف کنندگان

K10

نمایندگی مجاز هر مورد (حداکثر 5 مورد)

K2

تاییدیه آزمایشگاه مرجع، هر مورد نمایندگی تا 5 مورد

K2

تحقیقی، تولیدی، خدماتی و

شرکت های دانش بنیان

پروانه ساخت هر دستگاه

K2

پروانه بهره برداری هر دستگاه

K2

ساخت اتوآنالایزر، براساس رای شورای داوران

K1-30

ساخت هر کیت دارای پروانه براساس رای شورای داوران

K0.5-2

نمایندگی مجاز هر مورد تا 5 مورد

K2

تاییدیه شرکت دانش بنیان از مراجع ذیربط

K5

ارائه تاییدیه بین المللی تولید داخلی

K5

صادرات محصول

K1-10


دفعات مشاهده: 3143 بار   |   دفعات چاپ: 241 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر