دوشنبه 31 تیر 1398

ضوابط جشنواره جرجانی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/12 | 

ضوابط شرکت در هفتمین جشنواره حکیم جرجانی
معیارهای انتخاب  مسئول فنی برتر
عناوین شرح ضریب امتیاز
افتخارات بین المللی (در 5 سال گذشته) K15
کشوری (در 5 سال گذشته) K12
استانی یا شهر (در 3 سال گذشته) K5
تقدیرنامه ها تقدیرنامه باید مرتبط با آزمایشگاه پزشکی باشد و در 5 سال اخیر K1
مقالات (2 ساله اخیر) هر مقاله داخلی معتبر K0/5
هر مقاله خارجی معتبر K1/5
سابقه تدریس (3 سال اخیر) هرساعت نظری K0/1
دوره های آموزشی گذرانده (3 سال اخیر) حداکثر 40 ساعت در سال، هر ساعت K0/05
سوابق فعالیت در سمت مسئول فنی: ارائه پروانه مسئول فنی و تمدید آن تا ده سال حداکثر 10 سال، هر سال K1/5
 
معیارهای انتخاب مقاله برتر
ضابطه شرح ضریب امتیاز
ارتباط کاربردی با آزمایشگاه تشخیص طبی الزامی تا K5
کیفیت مقاله طبق رأی شورای داوران تا K10
نوع مقاله - مقاله  ISI یا Pub Med
- مقالات داخلی (علمی- پژوهشی)
- هر IF
K1/5
K0/5
K1
 
تذکرات:
  • فقط نفر اول یا نویسنده مسئول واجد شرایط شرکت می باشند.
  • مقاله های غیرمرتبط با آزمایشگاه پزشکی پذیرفته نمی شود.
  • مقاله های ارسالی باید حداکثر در سال 96 یا 97 چاپ شده باشند.
معیارهای انتخاب کارکنان برتر
عناوین شرح ضریب امتیاز
تشویق نامه ها (در 3 سال اخیر)  کارمند نمونه شهر K1
کارمند نمونه استان K5
کارمند نمونه کشور K10
تشویق نامه آزمایشگاه K0/2
تشویق نامه معاون/ رییس دانشگاه K1
تشویق نامه آزمایشگاه مرجع K10
تشویق نامه معاون وزیر K12
تشویق نامه بین المللی K15
ثبات محل کار  (از سال 86 تا 97) حداکثر تا 10 سال، هر سال K0/2
شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی (در 3 سال اخیر)
(فقط کارگاه های آموزشی تخصصی مرتبط با آزمایشگاه قابل قبول است.)
حداکثر 40 ساعت در سال، هر ساعت K0/05
امتیاز سابقه مدیریت (از سال 86 تا 97) سوپروایزر حداکثر 10 سال، هر سال K1
رییس بخش حداکثر 10 سال، هر سال K0/25
مدرک تحصیلی فوق دیپلم K1
لیسانس K2
فوق لیسانس K3
دکترا K4
تدریس (در سه سال اخیر) هر ساعت نظری K0/1
مقاله (فقط در سال های 95 و 96)
مقاله های غیر مرتبط با آزمایشگاه پزشکی پذیرفته نمی شود.
هر مقاله داخلی معتبر K0/5
هر مقاله خارجی معتبر K1/5
 
تذکرات مهم:
- ارسال کلیه مستندات و مدارک به طور کامل و واضح ضروری است و به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- کلیه سوابق استخدامی از جمله محل خدمت، تاریخ شروع و خاتمه در فرم پیوست درج گردد.  (دانلود فرم)

معیارهای انتخاب شرکت برتر
نوع شرکت شرح ضریب امتیاز
خدماتی (واردکنندگان مواد و تجهیزات) نظرسنجی از مصرف کنندگان K10
نمایندگی مجاز هر مورد (حداکثر 5 مورد) K2
تاییدیه آزمایشگاه مرجع، هر مورد نمایندگی تا 5 مورد K2
تحقیقی، تولیدی، خدماتی و شرکت های دانش بنیان پروانه ساخت هر دستگاه K2
پروانه بهره برداری هر دستگاه K2
ساخت اتوآنالایزر، براساس رای شورای داوران K1-30
ساخت هر کیت دارای پروانه براساس رای شورای داوران K0/5-2
نمایندگی مجاز هر مورد تا 5 مورد K2
تاییدیه شرکت دانش بنیان از مراجع ذیربط K5
ارائه تاییدیه بین المللی تولید داخلی K5
صادرات محصول (هر محصول در هر سال 2/0 امتیاز) K1-10
 
تذکرات:
  • کلیه فعالیت ها و مستندات باید معتبر و مربوط به 5 سال اخیر باشد.
  • منتخبین جشنواره های سال 94، 95 و 96 مجاز به شرکت در جشنواره 97 نمی باشند.
 
 


دفعات مشاهده: 405 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر