دوشنبه 18 آذر 1398

صحه گذاری روش های آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/1/14 | 
صحه گذاری روش های آزمایشگاهی

 
               اطلاعات کارگاه

تاریخ شروع کارگاه: یکشنبه 1398.02.01

تاریخ پایان کارگاه: 11:00-09:00

هزینه ثبت نام: رایگان


 


 
سخنران کارگاه:
دکتر اعظم کارخانه

دکترای بیوشیمی
akbio89gmail.com

 

                                                                                   
 
 
خلاصه کارگاه

استفاده از یک روش یا کیت جدید در آزمایشگاه امری عادی و روزمره است. بدیهی است آزمایشگاه در زمان راه اندازی یک روش یا به کار گیری یک کیت جدید باید به نحوی از کیفیت مطلوب و مناسب آن و همچنین انطباق آن با نیازهای آزمایشگاه و الزامات آن شرکت اطمینان حاصل نماید، لذا آزمایشگاه می بایست پیش از بکار گیری آن، حداقل معیارهای عملکردی آن روش یا کیت را مورد بررسی قرار داده و آنها را صحه گذاری یا تصدیق نماید.
برای بررسی روش­های کمّی که پیشتر توسط سازنده مورد ارزیابی قرار گرفته اند لازم است حداقل پارامترهای چهارگانهدقت روشصحت اندازه گیریمحدوده قابل  گزارش و - محدوده مرجع مورد ارزیابی قرار گیرند.
در مورد روشهایی که در  آزمایشگاه طراحی شده اند و همچنین برای روشهایی که در آزمایشگاه تغییر یافته­اند، علاوه بر موارد فوق می­بایست حساسیت ، تداخلات و سایر موارد با توجه به روش، مورد ارزیابی قرار گیرد.
بدین منظور آزمون­های مختلفی برای بررسی پارامترهای ذکر شده طراحی شده اند که مدیریت آزمایشگاه با توجه به امکانات و منابع آزمایشگاه، بایستی اقدام به صحه­گذاری یا تصدیق روش مورد استفاده نماید.

 گروه مخاطب: -


اهداف یادگیری: - 
 


دفعات مشاهده: 422 بار   |   دفعات چاپ: 59 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر