دوشنبه 31 تیر 1398

ثبت نام کارگاه ها


کد رهگیرى این فرم: P13-F13-U0-N1499          
[ چاپ فرم ]
توجه:
 
همکاران گرامی
لطفا قبل از انتخاب کارگاه های مورد نظر خود با مراجعه به جدول زمانبندی کارگاه ها به تداخل ساعات برگزاری آن ها توجه فرمایید.

 
امکان شرکت در تمامی کارگاه هایی که همزمان در یک ساعت برگزار می شوند وجود ندارد.

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
:: .......

:: مشخصات شرکت کننده

کد ملی تنها پاسخ منحصر به فرد از هر کاربر پذیرفته می‌شود.
نام و نام خانوادگی
تلفن ثابت
تلفن همراه
پست الکترونیک
آخرین مدرک تحصیلی
استان
شهر
عنوان کارگاه
 آموزش استفاده از نرم افزارهای Whonet
 غربالگری الو آنتی بادی و اتو آنتی بادی اسکرینینگ
 تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی
 بررسی گستره های خون محیطی نمونه های ارزیابی کیفیت خارجی "EQAP" انجمن
 تشخیص آزمایشگاهی باکتری های بیماری زای غیرشایع- چالش ها و راهکارها
 آنالیز مایعات بدن
 تضمین کیفیت در بخش تشخیص مولکولی
 آزمایش های ناباروری
 تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز
 تفسیر الکتروفورز پروتئین های سرم
 استانداردهای عملیاتی در انجام پی. سی. آر کمی (همپایش) با نگاهی به رهنمودهای "مایکی"
 تفسیر هیستوگرام ها و سایتوگرام های هماتولوژی
 روش جدید کنترل کیفی MaxE(Nuf) براساس دستور کار CLSI-C24
 اصولی علمی تفسیر نتایج تست های آزمایشگاه بالینی
 ایجاد و تایید محدوده های مرجع بزرگسالان و اطفال برای آزمایشات آزمایشگاهی
 عفونت های قارچی: چالش های تشخیص آزمایشگاهی
 مدیریت ریسک در آزمایشگاه بالینی
  MS و سم شناسی بالینی
 دستورالعمل صحه گذاری و تصدیق کیت های ایمنواسی
 روش های تشخیص فیبروز کبدی
 کنترل کیفیت دستگاه های اتوآنالایزر و ایمونوآنالایزر
 تومورمارکرها: کاربرد، تفسیر
 کاربرد سیتوژنتیک بالینی ) مشاوره، آنالیز، رفع اشکال)
 ارزیابی، گزارش و تفسیر گستره مستقیم در نمونه های میکروب شناسی
 بهره برداری از نتایج برنامه ارزیابی کیفیت خارجی
 تضمین کیفیت در بخش باکتری شناسی
 آزمایش فانا : گزارش و تفسیر نتایج
 ارزیابی عملکرد غدد درون ریز: آزمایش های تحریکی و مهاری
 مدیریت عفونت های خونی در بخش اورژانس از آزمایشگاه میکروب شناسی تا کلینیک: تجربه ما
 ارزیابی روش های HbA1c: تجارب آزمایشگاه های مرجع IFCC و NGSP
 استانداردسازی در علوم آزمایشگاهی و لزوم توجه به آن
 مدیریت استراتژیک در آزمایشگاه بالینی
 کمک های اولیه در آزمایشگاه بالینی
 تضمین کیفیت در بخش انعقاد و فیبرینولیز
 کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاه های بخش هماتولوژی
 صحه گذاری روش های آزمایشگاهی
 مروری بر روش های تشخیص براساس الایزا و خطاهای رایج در آن
 HLA تایپینگ AB/DR به روش Real time PCR
 تشخیص آزمایشگاهی هلیکوباکترپیلوری: کاربرد و محدودیت ها
 "اصول شناسایی و رفع خطاهای آزمایشگاهی در بخش های هماتولوژی، بانک خون و بیوشیمی"