راهنمای نگارش مقاله

 | تاریخ ارسال: 1402/9/13 | 
خلاصه مقالات فارسی و انگلیسی هر کدام حداکثر تا 250 کلمه می باشد

 آخرین مهلت ارسال مقالات: 1402.11.30
 
راهنمای نگارش مقاله فارسی (لطفا تمامی موارد را در کادرهای مربوط به خود تکمیل فرمایید.)
 
عنوان مقاله: (وسط چین، 11 Bold, Tahoma) (مثال: ارتباط توکسوپلاسموزیس و دو نوع دیابت در تهران(
 
نویسنده اوّل1*، نویسنده دوّم2، نویسنده سوم3، ......... (راست چین،10  Bold, Tahoma)
(مثال: صادق .... 1*، عبدالحسین ....2، مجید .....3
 
1- وابستگی سازمانی نویسنده اوّل، 2- وابستگی سازمانی نویسنده دوّم، 3- وابستگی سازمانی نویسنده سوّم، .... (راست چین، 10 Bold, Tahoma )
(مثال: 1- گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 2- آزمایشگاه ..........، 3- شهر ری، مرکز ..........)

 
مقدّمه (راست چین، 10 Bold, Tahoma): مقدّمه مقدّمه مقدّمه مقدّمه (راست چین، (Tahoma 10 ----------------- .روش (راست چین،10 Bold,  Tahoma): روش روش  روش روش  (راست چین، (Tahoma 10 -------------. یافته ها (راست چین، 10 Bold, Tahoma): یافته ها یافته ها یافته ها یافته ها (راست چین، (Tahoma 10 -------------. بحث و نتیجه گیری (راست چین، Bold, Tahoma 10): بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری (راست چین، (Tahoma  10 ------------.
 
کلمات کلیدی (راست چین،10  Bold, Tahoma): (راست چین، Tahoma)، حداکثر 5 کلمه، (مثال: کلمات کلیدی: توکسوپلاسما گوندی، دیابت، سرولوژی، تهران)

 

راهنمای نگارش مقاله انگلیسی (لطفا تمامی موارد را در کادرهای مربوط به خود تکمیل فرمایید.)

 Article Title: وسط چین) ، Bold, Times New Roman 11) حروف اول کلمات عنوان مقاله باید بزرگ باشد
(Sample: The Association of Toxoplasmosis and Two Types of Diabetes in Tehran)
 

Author1*, Author2, Author3,… چپ چین) ، Bold, Times New Roman 10)
(
Sample: Sadegh ......1
*, Abdolhosein ..... 2, Majid ..... 3)
 
 
1-Affiliation, 2- Affiliation, 3-Affiliation, ،چپ چین) Bold, Times New Roman 10)
(Sample: 1-Parasitology Department, Medical Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 2- Laboratory ........,  3-Laboratory ......)
 
Bakground ،چپ چین) Bold, Times New Roman 10): Bakground  Bakground Bakground  Bakground چپ چین) ،Times New Roman 10( -------------. Methods ،چپ چین) Bold, Times New Roman 10): Methods Methods Methods Methods) چپ چین، Times New Roman 10) ---------------. Results ،چپ چین)Bold, Times New Roman 10): Results Results Results Results ،چپ چین) Times New Roman 10) -----------------. Conclusion،چپ چین) Bold, Times New Roman 10): Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion ،چپ چین) Times New Roman ( 10 ----------------.

Keywords (چپ چین، Bold, Times New Roman 10): حداکثر 5 کلمه (چپ چین، Times New Roman 10) (Sample: Keywords: Toxoplasma gondii, diabetes, seroprevalence, Tehran)
 


دفعات مشاهده: 21638 بار   |   دفعات چاپ: 1149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر