پنجشنبه 1 فروردین 1398

جدول زمانبندی کارگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1397/1/19 | 
ثبت نام کارگاه ها از طریق سایت به اتمام رسید. لطفا جهت شرکت در کارگاه ها به صورت حضوری در ایام برگزاری کنگره به سالن های کارگاه ها مراجعه و اقدام فرمایید.

جهت مشاهده خلاصه کارگاه روی عنوان کارگاه کلیک نمایید

ردیف

عنوان کارگاه ها

ارائه دهنده کارگاه ها

روز

سالن

ساعت

1

تفسیر گراف های مربوط به سل کانترهای هماتولوژی و نحوه گزارش نویسی آنها

دکتر نادر وظیفه شیران

پنج شنبه 97/01/30

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

11:00 – 9:00

2

مالیات و آزمایشگاه

آقای سیدمهدی ضرغامی

پنج شنبه 97/01/30

3
(ظرفیت: 60 نفر)

11:00 – 9:00

3

مدیریت نمونه در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

دکتر غلامرضا حمزه لو

پنج شنبه 97/01/30

4
(ظرفیت: 100 نفر)

11:00 – 9:00

4

بکارگیری سیستم مولکولی مولتی پلکس (شناسایی همزمان چند پاتوژن در یک واکنش) برای تشخیص سریع بیماری های عفونی

گروه های هدف: موسسین و روسای آزمایشگاه ها، مسئولین فنی و سوپروایزرهای بخش مولکولی آزمایشگاهها

کارگاه به صورت عملی ارائه می شود.

 

دکتر سیدمحمد جزایری، آقای حسین عطوان، دکتر سعید الظاهری (عمان)

(شرکت پارس تک ژن)

پنج شنبه 97/01/30

5
(ظرفیت: 100 نفر)

11:00 – 9:00

5

NIPD Based on TACS

دکتر محمدتقی اکبری

پنج شنبه 97/01/30

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

16:30 – 14:30

6

اصول کار فلوسایتومتری و تفسیر نتایج

دکتر علی نوروزی عقیده

پنج شنبه 97/01/30

3
(ظرفیت: 60 نفر)

16:30 – 14:30

7

نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری های دستگاه گوارش (1) (بیماری های معده و پانکراس)

دکتر علیرضا پلنگی

(شرکت سامان تجهیز نور)

پنج شنبه 97/01/30

4
(ظرفیت: 100 نفر)

16:30 – 14:30

8

روش و نکات استفاده از کیت شناسایی باکتری و دستگاه آنتی بیوگراف

دکتر کیهان کروندیان، دکتر منیژه حسنی

(شرکت دانش بنیان توسعه و تجهیز کارما)

پنج شنبه 97/01/30

5
(ظرفیت: 100 نفر)

16:30 – 14:30

9

تعمیق(چگونگیاستقرار) استاندارد ویرایش دوم اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت

دکتر علی شیرین
دکتر اعظم کارخانه
خانم روشنک طهماسیان
(آزمایشگاه رفرانس سازمان تامین اجتماعی)

 

جمعه
97/01/31

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

11:00 – 9:00

10

مروری بر تغییرات استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 برمبنای سال 2015 در مقایسه با سال 2008 به همراه نمونه هایی از مستند سازی

مهندس حسین بابکی

جمعه
97/01/31

3
(ظرفیت: 60 نفر)

11:00 – 9:00

11

ممیزی داخلی

خانم میترا صلاحمند

جمعه
97/01/31

4
(ظرفیت: 100 نفر)

11:00 – 9:00

12

نقش آزمایشگاه در تشخیص بیماری های دستگاه گوارش (2) (بیماری های روده کوچک و بزرگ)

دکتر محمدسجاد امامی آل آقا

(شرکت سامان تجهیز نور)

جمعه
97/01/31

5
(ظرفیت: 100 نفر)

11:00 – 9:00

13

صحه گذاری (Method Validation) و اجرای آزمون مولکولی تشخیص HPV- غربالگری سرطان سرویکس

دکتر فرزانه مشیری

(شرکت پادیاب طب)

جمعه
97/01/31

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

13:30 – 11:30

14

عفونت های قارچی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

دکتر محمد قهری، دکتر محمدتقی هدایتی، دکتر زهرا ابطحیان، دکتر طاهره شکوهی

جمعه
97/01/31

3
(ظرفیت: 60 نفر)

13:30 – 11:30

15

انعقاد و روش های نوین اندازه گیری فاکتورهای انعقادی

Ms. Lisa Anne (IRL)

Mr. Gauthler, Jean (FRA)

(شرکت فرما طب)

جمعه
97/01/31

4
(ظرفیت: 30 نفر)

13:30 – 11:30

16

Automated Platelet Aggregometry on Sysmex CS-Series Coagulation Analysers

Mr. Sean Platton (British Citizen)

(شرکت الکترونیک پزشکی پیشرفته)

جمعه
97/01/31

5
(ظرفیت: 100 نفر)

13:30 – 11:30

17

بررسی کارآیی اقتصادی شبکه های آزمایشگاهی تشخیص طبی به عنوان یک مدل تجاری

دکتر میرمجید مصلایی

جمعه
97/01/31

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

16:30 – 14:30

18

آموزش کاربردهای پزشکی NGS Illumina در آزمایشگاه های پزشکی

Dr. Garret Hampton (USA)

(شرکت توفیق آزمای ایلیا)

جمعه
97/01/31

3
(ظرفیت: 60 نفر)

 

16:30 – 14:30

19

اساس روش های ایمونواسی (ELISA, RIA, LFIA, CLIA) و رفع خطای کاذب

آقای جواد رضایی

(شرکت پادیاب طب)

جمعه
97/01/31

4
(ظرفیت: 100 نفر)

16:30 – 14:30

20

صحه گذاری روش های سنجش ایمنی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

دکتر علی میرجلیلی، آقای سیدرضا جویا

(شرکت پیشتاز طب)

جمعه
97/01/31

5
(ظرفیت: 100 نفر)

16:30 – 14:30

21

معرفی نرم افزار مستندسازی و کنترل کیفیت آزمون

آقای فرهاد محمودی

(شرکت پیوند طب و نرم افزار)

شنبه
97/02/01

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

11:00 – 9:00

22

محاسبات عدم قطعیت در آزمون های آزمایشگاه تشخیص پزشکی

مهندس محمدتقی طوقی- دکتر مهرداد ونکی

شنبه
97/02/01

3
(ظرفیت: 60 نفر)

 

11:00 – 9:00

23

نتایج آزمایش ها در ازمایشگاه های اروپا به چه صورت گزارش میشود؟

Dr. Éva Ajzner)Hungary(

chair of Working Group on Postanalytical phase of EFLM

شنبه
97/02/01

4
(ظرفیت: 100 نفر)

11:00 – 9:00

24

آشنایی با کمی لومینسانس Mindray

Mr. Ray Che, Mr. Dean Dzding (China)
(شرکت فرآسامد)

 

شنبه

97/02/01

5
(ظرفیت: 100 نفر)

 

11:00 – 9:00

25

اهمیت کنترل کیفی مستقل در آزمایشگاه های تشخیص طبی توسط کمپانیBio-Ra

آقای محمد کریم (مصر)

(شرکت گیتی تجهیز طب)

شنبه
97/02/01

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

13:30 – 11:30

26

مدیریت ریسک و کاربرد آن در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

خانم فریبا سبزوی

شنبه
97/02/01

3
(ظرفیت: 60 نفر)

 

13:30 – 11:30

27

نکات ضروری در استفاده از انواع کنترلها در فلوسایتومتری

دکتر محمود بزرگمهر

(شرکت تکاپو طب)

شنبه
97/02/01

4
(ظرفیت: 100 نفر)

13:30 – 11:30

28

1) Advanced Clinical Parameters in Haematology

2) New Sysmex Automation Solutions

Ms. Sahar Eldewieh (British Citizen)

(شرکت الکترونیک پزشکی پیشرفته)

شنبه
97/02/01

5
(ظرفیت: 100 نفر)

13:30 – 11:30

29

کاربرد وسترن بلات در آزمایشگاه بالینی

دکتر ستار گرگانی فیروزجایی

شنبه
97/02/01

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

16:30 – 14:30

30

آزمایشگاه و بالین- سپتی سمی و مننژیت باکتریال و چالش های آزمایشگاهی آنها

دکتر برات عبودی

شنبه
97/02/01

3
(ظرفیت: 60 نفر)

 

16:30 – 14:30

31

معرفی تکنولوژی نوین انجام آزمایشات مولکولی Real- Tima PCR

آقای سعید سلیمانی، آقای مسیح فاطمی

(شرکت فردآور آزما ایرانیان)

شنبه
97/02/01

4
(ظرفیت: 100 نفر)

16:30 – 14:30

32

-

-

-

-

-

33

استقرار روش های سیگمامتریک در مراحل پیش آنالیز، آنالیز و پس آنالیز(Sigma Scaling) در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی با استفاده از نرم افزار کنترل کیفیت و استانداردسازی پایش

آقای مظفر جباری

یک شنبه 97/02/02

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

11:00 – 9:00

34

رویکردهای جدید تشخیص آزمایشگاهی در پزشکی شخصی Personalized Medicine

دکتر محمدعلی صارمی، دکتر سیدمسعود هوشمند

خانم الهام شجاعی نیا

یک شنبه 97/02/02

3
(ظرفیت: 60 نفر)

 

11:00 – 9:00

35

بررسی نتایج کنترل کیفی خارجی

Mr. M. Townsend (IRL)

(شرکت توسعه کیمیای سعادت)

یک شنبه 97/02/02

4
(ظرفیت: 100 نفر)

11:00 – 9:00

36

آزمایشگاه و قانون کار

دکتر محمد محمدیان

یک شنبه 97/02/02

5
(ظرفیت: 100 نفر)

11:00 – 9:00

37

غربالگری سلامت جنین

دکتر روزبه محمدی

(شرکت آراد تجهیز آزما)

یک شنبه 97/02/02

 1
(ظرفیت: 60 نفر)

13:30 – 11:30

38

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: مدیریت علمی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (مدیریت منابع انسانی)

دکتر حسین غلامی

یک شنبه 97/02/02

3
(ظرفیت: 60 نفر)

13:30 – 11:30

39

New Advances in Non-Invasive Prenatal Testing: From Research and Clinical View

Dr.Yicong Wang(China)

(شرکت نسل آینده آزما)

یک شنبه
97/02/02

 

4
(ظرفیت: 50 نفر)

13:30 – 11:30

40

اسپرموگرام و نحوه انجام و گزارش دهی آنها

دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی

انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

یک شنبه 97/02/02

5
(ظرفیت: 100 نفر)

13:30 – 11:30


دفعات مشاهده: 2952 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر