دوشنبه 31 تیر 1398

بایگانی بخش اخبار کنفرانس

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 25 | تعداد کل بازدید های مطالب: 57,436 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: پوسترهای برگزیده شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت - 1397/2/5 -
:: تخصیص 20 امتیاز بازآموزی به شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت - 1397/1/18 -
:: کارگاه در یک نگاه - 1397/1/16 -
:: کنگره در یک نگاه - 1397/1/16 -
:: اطلاعیه بخش پوسترها - 1397/1/7 -
:: مرحله اول ثبت نام تمدید شد - 1396/12/5 -
:: مهلت ارسال مقالات تمدید شد - 1396/11/1 -
:: مهلت ارسال مدارک و مستندات جشنواره دانشجویی - 1396/10/25 -
:: پوستر جشنواره دانشجویی - 1396/10/25 -
:: دفترچه فراخوان شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت - 1396/10/2 -
:: پوستر جشنواره حکیم جرجانی - 1396/9/21 -
:: فراخوان ثبت نام شرکت ها - 1396/9/12 -
:: پوستر کنگره - 1396/8/27 -
:: پیام دبیران کنگره - 1396/8/25 -
:: پیام رئیس کنگره - 1396/8/11 -
:: راه اندازی کانال رسمی شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت - 1396/8/9 -
:: دومین جلسه کمیته علمی - 1396/8/2 -
:: معرفی محورهای کنگره - 1396/8/2 -
:: مرحله اول ثبت نام آغاز شد - 1396/7/23 -
:: نخستین جلسه کمیته علمی - 1396/7/18 -
:: فراخوان اول - 1396/7/18 -