سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- نقشه نمایشگاهی
نقشه نمایشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/23 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.133.128.fa
برگشت به اصل مطلب