دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- راهنمای طبقات
مرکز همایش های برج میلاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/17 | 

AWT IMAGE

AWT IMAGE
 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.142.250.fa
برگشت به اصل مطلب