سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- Registration Fee
Registration Fee of Foreign Participants

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/3 | 
Registration Fee of Foreign Participants
 
Profession Onsite Registration
Lab Director/Manager 80  €
Quality Manager 50  €
Associate degree, BSc and MSc in Laboratory Sciences 40  €
Students 30  €
Registration Fee is Paid by Cash Onsite 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.159.373.fa
برگشت به اصل مطلب