سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- News& Events
Abstract Deadline

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/21 | 
Abstract Deadline: 4 Feb. 2020
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.17.326.fa
برگشت به اصل مطلب