دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- مسئولین کنگره
مسئولین برگزاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/4 | 
رییس کنگره: دکتر محمد صاحب الزمانی                                                                           دبیر علمی کنگره: دکتر بهزاد پوپک  
                                                                                                                      
                                                                                                                                     
دبیر اجرایی کنگره: دکتر علی صادقی تبار                                                                          دبیر بین الملل کنگره: دکتر میر مجید مصلایی
                                                           
                                                                                                                                                        
مسئول پوسترها: دکتر فرزانه عزیز محسنی                                                                         مسئول کارگاه ها: دکتر سعید مهدوی  
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
دبیر جشنواره جرجانی: دکتر یوسف پورخوشبخت

      
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.174.416.fa
برگشت به اصل مطلب