سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- اخبار کنگره
اخبار کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/23 | 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.177.427.fa
برگشت به اصل مطلب