دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- فراخوان اول
فراخوان اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/10 | 

 
نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.179.424.fa
برگشت به اصل مطلب