یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- اخبار کنفرانس
پوستر کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: 1396/8/27 | 

نشانی مطلب در وبگاه یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.55.202.fa
برگشت به اصل مطلب