دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- اخبار کنفرانس
پوستر کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/27 | 

نشانی مطلب در وبگاه دوازدهمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.55.202.fa
برگشت به اصل مطلب