یکشنبه 10 مرداد 1400

معیارهای داوری

 | تاریخ ارسال: 1398/11/17 | 

معیارهای داوری پوسترهای شرکت کننده در

هجدهمین کنگره کشوری و سیزدهمین کنگره بین المللی

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران


به اطلاع شرکت کنندگانی که مقالات آن ها جهت ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است می رساند، ارزیابی پوسترهای ارائه شده در دو مرحله و به شرح زیر انجام می شود.

1- ارزیابی قبل از نصب پوستر

در این مرحله بر اساس چکیده های های ارسال شده حداکثر تا 25% از امتیاز نهایی به پوستر اختصاص می یابد.

معیارهای مورد نظر در امتیازدهی در این مرحله عبارتند از:

ردیف معیار حداکثر امتیاز ضریب امتیاز کل
1 انتخاب عنوان مناسب 2 1 2
2 نو بودن موضوع تحقیق 2 2 4
3 نظم منطقی ارائه شده در تدوین چکیده (از اهداف تا نتایج) 3 3 9
4 روش های به کار رفته برای به دست آوردن نتایج 2 2 4
5 نحوه نگارش چکیده به زبان انگلیسی 4 1.5 6
جمع 25
2- ارزیابی پس از نصب پوستر

در این مرحله پس از نصب پوستر با توجه به معیارهای زیر و نظر بازدیدکنندگان حداکثر تا 75 % امتیاز نهایی به پوستر اختصاص می یابد.

ردیف معیار حداکثر امتیاز ضریب امتیاز کل
1 ساختار و زیبایی پوستر(چیدمان متن،استفاده از اشکال،جداول و گرافیک) و رعایت معیارهای تعیین شده در سازماندهی اطلاعات پوستر 6 3 18
2 استفاده از فونت و سایز مناسب (سهولت در خوانده شدن مطالب) 2 2 4
3 نظم منطقی ارائه شده برای تدوین پوستر (تبیین اهداف، مواد و روش ها، نتایج، بحث در مورد تأثیر و اهمیت پژوهش انجام شده) 5 2 10
4 توانمندی علمی و فنی پژوهش (کیفیت و دقت روش های پژوهش) 4 2 8
5 تناسب عنوان و چکیده با متن نهایی پوستر 2 2 4
6 حضور در هنگام ارائه پوستر 5 1 5
7 تسلط در ارائه پژوهش به مخاطبین 3 2 6
8 نظر بازدید کنندگان - - 20
جمع 75

در روز پایانی کنگره، بر اساس امتیازات کسب شده در دو مرحله فوق، سه پوستر برتر انتخاب شده و در برنامه اختتامیه از نویسنده آن تقدیر به عمل خواهد آمد.


دفعات مشاهده: 8985 بار   |   دفعات چاپ: 840 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر