معیارهای داوری

 | تاریخ ارسال: 1402/1/15 | 

معیارهای داوری پوسترهای شرکت کننده در
بیستمین کنگره کشوری و چهاردهمین کنگره بین المللی
ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

 

به اطلاع شرکت کنندگانی که مقالات آن ها جهت ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است می رساند، ارزیابی پوسترهای ارائه شده در دو مرحله و به شرح زیر انجام می شود.

1- ارزیابی قبل از نصب پوستر
در این مرحله بر اساس چکیده های ارسال شده حداکثر تا 25% از امتیاز نهایی به پوستر اختصاص می یابد.
معیارهای مورد نظر در امتیازدهی در این مرحله عبارتند از:

 
ردیف معیار حداکثر امتیاز ضریب امتیاز کل
1 انتخاب عنوان مناسب 2 1 2
2 نو بودن موضوع تحقیق 2 2 4
3 شیوه نگارش و نظم منطقی در تدوین چکیده (از اهداف تا نتایج) 3 3 9
4 روش های به کار رفته برای به دست آوردن نتایج 2 2 4
5 نحوه نگارش چکیده به زبان انگلیسی 4 1.5 6
جمع 252- ارزیابی پس از نصب پوستر
در این مرحله پس از نصب پوستر با توجه به معیارهای زیر و نظر بازدیدکنندگان حداکثر تا 75 % امتیاز نهایی به پوستر اختصاص می یابد.

 
ردیف معیار حداکثر امتیاز ضریب امتیاز کل
1 ساختار و زیبایی پوستر (چیدمان متن، استفاده از اشکال، جداول و گرافیک) و رعایت معیارهای تعیین شده در سازماندهی اطلاعات پوستر 6 3 18
2 استفاده از فونت و سایز مناسب (سهولت در خوانده شدن مطالب) 2 2 4
3 شیوه نگارش و نظم منطقی در تدوین پوستر (تبیین اهداف، مواد و روش ها، نتایج، بحث در مورد تأثیر و اهمیت پژوهش انجام شده) 5 2 10
4 توانمندی علمی و فنی پژوهش (کیفیت و دقت روش های پژوهش) 4 2 8
5 تناسب عنوان و چکیده با متن نهایی پوستر 2 2 4
6 حضور در هنگام ارائه پوستر 5 1 5
7 تسلط در ارائه پژوهش به مخاطبین و پاسخگویی 3 2 6
8 نظر بازدید کنندگان - - 20
جمع 75
 

بر اساس امتیازات کسب شده، سه پوستر برتر انتخاب گردیده و در برنامه اختتامیه از تهیه کنندگان آن ها تقدیر به عمل خواهد آمد.

دفعات مشاهده: 9982 بار   |   دفعات چاپ: 932 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر