سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- مسئولین کنگره
مسئولین برگزاری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/22 | 
رییس کنگره: دکتر شهروز همتی                                                                                         دبیر علمی کنگره: پروفسور امیر حسن زرنانی 
                                                                                                                      
                                                                                                            


دبیر اجرایی کنگره: دکتر کمال الدین باقری                                                                          دبیر بین الملل کنگره: دکتر سید مهدی بوترابی
                                                           
                                                                                                                     


  مسئول پوسترها: دکتر فرزانه عزیز محسنی                                                                        
                                                               
                                                                                                              
     
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.174.416.fa
برگشت به اصل مطلب