سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- فراخوان اول
فراخوان اول

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/23 | 

 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.179.424.fa
برگشت به اصل مطلب