سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- پوستر کنگره
پوستر کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.189.437.fa
برگشت به اصل مطلب