سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- جشنواره جرجانی
جشنواره جرجانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/12 | 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.191.443.fa
برگشت به اصل مطلب