سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- راهنمای ورود و استفاده از برنامه ها
راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/10 | 
دبیرخانه کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران جهت اطلاع رسانی هر چه بهتر به شرکت کنندگان محترم در حال تهیه راهنمای ورود و استفاده از برنامه ها می باشد.

به زودی لینک ورود و راهنما در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.216.582.fa
برگشت به اصل مطلب