سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- کتاب خلاصه مقالات کنگره
کتاب خلاصه مقالات کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/26 | 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.247.609.fa
برگشت به اصل مطلب