چهاردهمین کنگره بین المللی و بیستمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران- سخنرانی کلیدی
سخنرانی کلیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/19 | 
 
 
ردیف عنوان مسئول
1 کاربردهای بالینی نوظهور نشانگرهای زیستی قلب در طب اطفال پروفسور خسرو عادلی
2 بیوپسی مایع برای غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان: تجربه ای از مطالعه کوهورت گلستان پروفسور رضا ملک زاده
3 تاریخچه پیوند اعضا در ایران: گذشته، حال و آینده پروفسور سیدعلی ملک حسینی
4 سرطان و آزمایشگاه: چه انتظاری برای کمک به مردم داریم پروفسور محمد اسماعیل اکبری

 
 
نشانی مطلب در وبگاه چهاردهمین کنگره بین المللی و بیستمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:
http://iqctehran.ir/find.php?item=1.252.646.fa
برگشت به اصل مطلب